REASUROR

 

Rinet: Sektörümüzde Bir İletişim Devi-2

20 haneli köyde yapılan ittifak sonucu, köyün girişinde bulunan 20 adet kaya parçası, her evin bir taşı olacak şekilde köylülerce sahiplenilmiş. Dışarıdan gelen tanrı misafiri dinlenmek için kimin taşına oturursa, ağırlama işi ona düşermiş. Cimriliği ile ün salmış Memiş, üzeri oturmaya hiç elverişli olmayan sivri bir taş seçmiş kendine ama!... Bir gün yolcunun biri gelip bu sivri taşa oturmuş. Hemen Memiş'e haber salmışlar. Başa gelen çekilir misali, Memiş kileri açtırmış. Komşu kadınlarıyla birlikte karısı, börekler, baklavalar, helvalar, et yemekleri v.b. yapmışlar. Yemek vakti yolcuyu sofraya buyur etmişler. İçilen bir çorbadan sonra yenen bir tabak yemek ve tatlı. Yolcu doymuş. Memiş şaşkın. Yapılan onca yemek kalmış. Anlamış ki misafir ağırlama, yalnızca sofraya konan bir fazla tabaktır ve insanı iflas ettirmez. Büyük, zahmetli ve ilk bakışta altından kalkılamayacak gibi görünen bazı şeyler, aslında basit, zahmetsiz ve işlevsel olabiliyor. Sigorta ve reasürans şirketlerinin ortak bir bilgisayar ağı altında, karşılıklı bilgi transferi yapabilmeleri, teknik olarak mümkün, ancak sanıldığı kadar da pahalı değildir. Şimdilik TUSREŞİN (Türkiye Ulusal Sigorta ve Reasürans Şirketleri Network'ü), ya da TUNIRCON (Turkish National Insurance and Reinsurance Companies Net-work) olarak adlandıracağım böyle bir bilgisayar ağı, hayal olmaktan çıkabilir. Başlangıç için bu Network'ü istemek ve işe talip olanları dinlemek yeterlidir. Millî Re olarak bu oluşumu olumlu karşılıyoruz.

Özellikle son iki yıl içinde Avrupa ve Amerika'da yoğunlaşan, sektörümüzle ilgili gruplaşmaları son derece dikkatli incelemeliyiz. İtalya'da RITA, Orta Avrupa'da RINET, Kuzey Batı Avrupa'da LIMNET gibi Networkler; LIRMA, ELASS, ve RAA gibi bir ya da birkaç networkün birlikte üye olabildikleri piyasalar; ve nihayet tüm bu oluşumlar için yazılım geliştiren SICS, PAXUS gibi dev software şirketleri, yaygın bir işbirliği içine girmişlerdir. En önemli amaçları, sektörün gelişmesi için bilgilerin ortak kullanımını sağlamak, sağlıklı istatistikler elde etmek, sigortacılık işlemlerinde basitlik ve standardizasyonu gerçekleştirmektir. Geliştirdikleri uygulamalar modüler olup, yazılımların "source"ları kullanıcı gruplarına verilmektedir. Örneğin Norveç'teki Nordisk-Re için geliştirilen fakültative modülü Fransız SAFR'da devreye alınabilmektedir. Böylelikle Standard işlemler, genelleşmiş programlar vasıtasıyla yapılmakta, uygulamalardaki birliktelik ön plana alınabilmektedir. Sözünü ettiğimiz bu topluluklar, ağlarını daha geniş coğrafi bölgeye yayabilmek için sahip oldukları "know-how"ı, isteyen gruplara vermeye hazırdırlar.

Yukarıda saydığımız örgütlenmelerin belirtilen amaçlarını, düşünsel platformda da olsa istemeyecek Türk sigorta şirketinin bulunduğunu sanmıyoruz. İletişim teknolojisinde çoğu gelişmiş Avrupa ülkesinden hiç de aşağı kalır durumda değiliz. Bu konuda Türk PTT sinin çok yol aldığı kanısındayız. TURPAK ve X-25 bağlantılarının geldiği durum, bu gün adeta her tür networkü teşvik eder durumdadır. Sahip olduğumuz teknik insan kaynağı, hedeflenen oluşumları kolaylıkla gerçekleştirebilecek kapasitededir. Daha da ileri giderek, bu malzemeyle helva yapmak için, uzun yıllar önce otomasyona geçtiklerinden nisbeten geri teknoloji kullanan, gelişmiş ülkeler sigorta şirketlerinden daha da avantajlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Nitekim yakın zamanda inceleme fırsatı bulduğumuz S.A.F.R., U.I.R. ve Swiss Re gibi dev şirketlerdeki durumun, makine parkı ve donanım olarak bakıldığında, piyasamız büyüklerinden çok ileri olmadıklarını da gözlemiş bulunmaktayız. Asıl farklılık işlem hacimlerindeki büyüklük, kullanıcıların kendilerine sunulanlardan azami ölçüde yararlanmaları ve kullandıkları "software"lerin son derece işlevsel oluşunda somutlaşmakta.

Ülkemizde bugün var olan 50 civarındaki sigorta ve reasürans şirketi, bildiğimiz kadarıyla ya kendi yazılımını kendisi geliştiriyor, ya çok basit yazılımlardan yararlanarak işlerini yapmaya çalışıyor, ya da genel muhasebe gibi sektörden bağımsız konularda, örneğin bir tekstil firmasının da kullandığı paketi kullanıyor. Adeta herkes kendi içine kapanmış, Amerika'yı baştan keşfediyor. Durum böyle olunca da ortak hesap planına geçmek gibi bir konuda çekilen doğum sancısına, neredeyse sezeryanla çözüm bulunmak zorunda kalınabiliyor. Bilgi işlem çalışanları genelde içine kapanık insanlar oldukları için, bilginin ortaklaşa paylaşımını bir türlü asgarinin üzerine çıkaramamaktayız. Herhangi bir A şirketinde yazılan/yazdırılan ve hepimiz için geçerli olabilecek mükemmel bir programdan bir biçimde yararlanmak mümkün olamamaktadır. Sektör kendi bilgi işlem deneyim birikimini oluşturamadığı için, bir türlü sıçrama yapılamamaktadır. Avrupa'da kullanılan yazılımların işlevselliğinin nedeni, biraz da çuvaldızı kendimize batırırsak, bu birikimi ortak paylaşıma açmalarında yatmaktadır.

Bilgi işlem açısından, ulusal networkün sağlayacağı en büyük yarar, yukarıda anılan ortak paylaşımın sağlanması olacaktır. Uluslararası piyasada, çok değerli sigorta ve reasüransçılarımızın büyük çabaları sonucunda sağlanan entegrasyon ve yabancı partnerlik uygulamaları, bilgi işlemcilerimiz tarafından da yinelenmelidir. Tabloda gördüğümüz SICS programları kullanan onca şirket arasına, vakit geçirmeden bir Türk şirketini de sokabilmeliyiz. Bu yolla belki de SICS'in database'ine erişen networkler arasında TUNIRCON'u da görebilmemiz mümkün olabilecek. 35 ülkede 100'den fazla sigorta ve reasürans şirketinin bağlı olduğu RINET'e (1) Türkiye'den en az bir sigorta şirketi bağlanmalı diye düşünüyoruz.

Böylelikle bu şirket ya da şirketler, Roma'da bulunan UIR networkünde olduğu gibi, Türkiye'nin uluslararası piyasaya açılan penceresi olma özelliğini de kazanabilir. Bu sözü edilen sistemler üzerinde aslında konuşulup yazılacak çok şeyin olduğu bir gerçek ancak, kendi ulusal network'ümüzü yaratıp, onun üzerinde tartışma açacağımız günlerin hiç de uzak olmadığına olan inancımız, şimdilik bu kadarla yetinmek gerektiği şeklinde biçimleniyor.

Mükerrer yazma korkusu duymadan yazımın başındaki görüşü yinelemek istiyorum. Başlangıç için bu Network'ü istemek ve işe talip olanları dinlemek yeterlidir. Networklü günler dileğiyle...


 


 

Yılmaz ERSÖZ

(1) RINET: Sektörümüzde Bir İletişim Devi-1, Reasürör Ekim 92 S:6, s: 11-14, İstanbul 1992.

 

Reasuror, Kasım 92, S.7, s. 17 - 18

SICS SİSTEMİNE DAHİL ŞİRKETLER

Baltica Insurance Hafnia Insurance Nordisk Re, Centraal Beheer Informatikum B.V Interpolis Re Irema Re Transatlantica, Employers Re Royal Re, UN I Storebrand (UK), Zürich Insurance Wasa Inter. (UK), Great Lakes Re Royale Belge Urbaine U.A.P., AGF Re, Le Mutuelle du, Mans Assurances, Industriforsikring, Gjensidige Insurance, Samvirke Insurance, UNI Storebrand International Insurance, Vesta Re, Folksam International Sirius Insurance Svenska Kredit Trygg Hansa Wasa Insurance Zürich Insurance Stockholm Re, Nacional De Reaseguros, Swiss South Africa Re, La Fenice Ri Munich Re.Milan S.I.A.R Unione Italiana, Bonn Data, Europa Re, Wurttembergische AG, Bundeslander Insurance, Allstate Re, Basler Insurance, Berner Insurance, Elvia Insurance, New Re, Rhein Re, Schweiz Insurance, Veritas Re, Zürich Insurance, VVinterthur Insurance, MISR Insurance CAIRO