Prof. Dr. Süreyya Ülker'in Özgeçmişi

Büyük Ülker Tıp Terimleri Sözlüğü

"...bu azim ve çaba gelecek nesiller için bir gayret örneği olsun... Bu yola özel bir örnek vermiş olan genç hekim Süreyya Ülker'i bu bakımdan da kutlamak isterim."
Ord.Prof.Sadi IRMAK
"Yorulma bilmez dil ülkücüsü, genç doktorumuz Süreyya Ülker'in şu yapıtı... imrenilecek bir emek ürünüdür... Dr.Süreyya Ülker, adını şimdiden hekimlik tarihine geçirmiştir."
TDK Öncel Genel Yazmanı Ömer Asım AKSOY
"Bundan sonra, hekimlik alanında, yazarlara... düşen görev... Süreyya Ülker'in sözlüğüne başvurarak Türkçe karşılığını bulmak...tır."
Prof.Dr. Orhan BUMİN
"Türk Dili çalışmaları... Türk ulusunun bir yaşam kavgasıdır... Ulusunun yaşam kavgasını sürdüren Dr. Süreyya Ülker'i ayrıca bunun için de kutlarım."
Cerrahpaşa Tıp Fak. Işınbilim Öğretim Üyesi Prof.Dr. Muzaffer ALTINKÖK
"...hekimlik dilinin Türkçeleştirilmesi, ... öğrenmeyi kolaylaştırmak bakımından da kaçınılmaz... Kendisine güç veren yüksek ulusal duygusunun... bu çabanın öncüleri arasında haklı yerini almış bulunan Dr. Süreyya Ülker'i daha büyük başarılara götüreceğine inanıyorum."
Prof.Dr. Cemal MIHÇIOĞLU
"...günlük uğraşısı tıp olan ve bu konuda kendi öz diliyle yazıp konuşmak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak olacağına inanıyorum... Genç dil bilginini yürekten kutlar..."
Ege Ü.Tıp Fak. Patoloji Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Fikri ÖZTOP
"Ben, bu çalışmaları ile, kendisini Şemsettin Sami... vb, ünlü sözlükçülerin arasında görmekle abartma yapmıyorum... Ülker'in bu güzel çalışması, ATATÜRK'ün... görüşü doğrultusunda olmasından ötürü de ayrı bir değer kazanmaktadır.
Hekimlik dilinin Türkçeleştirilmesi,... hekimlik öğreniminin, bilgi üretiminin kolaylaşması açısından da önemlidir."
Işınbilim Uzmanı Dr. Rüştü ERGUN

e - posta